Thang máy các loại

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

thông tin liên hệ
Hotline
Kinh Doanh - 0779 010 377

Chia sẻ lên:
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 1

Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 1

Nơi sản xuất:
Mitsubishi Nhật Bản sản xuất tại Thái Lan
Giá sản phẩm:
Liên hệ 0779010377
Đặt hàng tối thiểu:
Tải trọng từ 250kg đến 1500kg, từ 2 tầng đến 20..tầng
Khả năng cung cấp:
Tiêu chuẩn Nhât Bản-TCVN 6396-73:2010
Giấy chứng nhận:
Chứng từ nhập khẩu CO,CQ-xuất xưởng nhà sản xuất
Bảo hành:
01 năm đến 02 năm -Bảo trì trọn đời
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Lắp đặt toàn bộ thang 15 đến 30 ngày

Mô tả chi tiết

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 1
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 2
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 3
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 4
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 5
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 6
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 7
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 8
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 9
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 10
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 11
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 12
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 13
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 14
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 15
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 16
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 17
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 18
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 19
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 20
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 21
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 22
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 23
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 24
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 25
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 26
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 27
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 28
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 29
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 30
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 31
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 32
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 33
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 34
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 35
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính 36
Thang máy Gia đình Mitsubishi-Lồng kính...