Thang máy các loại

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

thông tin liên hệ
Hotline
Kinh Doanh - 0779 010 377

Chia sẻ lên:
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 10

Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 10

Nơi sản xuất:
Mitsubishi Nhật Bản sản xuất tại Thái Lan
Giá sản phẩm:
Liên hệ 0779010377
Đặt hàng tối thiểu:
Tải trọng từ 250kg đến 1500kg, từ 2 tầng đến 20..tầng
Khả năng cung cấp:
Tiêu chuẩn Nhât Bản-TCVN 6396-73:2010
Giấy chứng nhận:
Chứng từ nhập khẩu CO,CQ-xuất xưởng nhà sản xuất
Bảo hành:
01 năm đến 02 năm -Bảo trì trọn đời
Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
Lắp đặt toàn bộ thang 15 đến 30 ngày

Mô tả chi tiết

Thang máy Gia đình công nghệ thuỷ lực 01

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thang máy Gia đình cộng nghệ  thuỷ lưc 1
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 1
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 2
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 2
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 3
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 3
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 4
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 4
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 5
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 5
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 6
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 6
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 7
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 7
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 8
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 8
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 9
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 9
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 10
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 10
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 11
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 11
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 12
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 12
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 13
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 13
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 14
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 14
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 15
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 15
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 16
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 16
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 17
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 17
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 18
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 18
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 19
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 19
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 20
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 20
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 21
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 21
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 22
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 22
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 23
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 23
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 24
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 24
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 25
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 25
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 26
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 26
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 27
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 27
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 28
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 28
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 29
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 29
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 30
Thang máy Gia đình cộng nghệ thuỷ lưc 30
Cabin thang máy - Mẫu 1
Cabin thang máy - Mẫu 1
Cabin thang máy - Mẫu 3
Cabin thang máy - Mẫu 3
Cabin thang máy - Mẫu 2
Cabin thang máy - Mẫu 2
Cabin thang máy - Mẫu 4
Cabin thang máy - Mẫu 4
Cabin thang máy - Mẫu 5
Cabin thang máy - Mẫu 5
Cabin thang máy - Mẫu 6
Cabin thang máy - Mẫu 6
Cửa tầng thang máy - Mẫu 1
Cửa tầng thang máy - Mẫu 1
Cửa tầng thang máy - Mẫu 2
Cửa tầng thang máy - Mẫu 2
Cửa tầng thang máy - Mẫu 3
Cửa tầng thang máy - Mẫu 3
Cửa tầng thang máy - Mẫu 4
Cửa tầng thang máy - Mẫu 4
Cửa tầng thang máy - Mẫu 5
Cửa tầng thang máy - Mẫu 5
Cửa tầng thang máy - Mẫu 6
Cửa tầng thang máy - Mẫu 6
Cabin thang máy - Mẫu 7
Cabin thang máy - Mẫu 7
Cabin thang máy - Mẫu 8
Cabin thang máy - Mẫu 8
Cabin thang máy - Mẫu 9
Cabin thang máy - Mẫu 9
Cabin thang máy - Mẫu 10
Cabin thang máy - Mẫu 10
Cabin thang máy - Mẫu 11
Cabin thang máy - Mẫu 11
Cabin thang máy - Mẫu 12
Cabin thang máy - Mẫu 12